Video clip: Đi lên cùng Quảng Trị

23:11, Thứ Hai, 6-1-2020