Video clip: Đi lên cùng Quảng Trị

6:11, Thứ Ba, 7-1-2020