Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

10:28, Thứ Ba, 20-4-2021

- Địa chỉ:  Phường Đông Lương, TP Đông Hà
- Điện thoại: 0233 3852322
- Fax: (0233)3854851
- Email: 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Đỗ Thị Lý Bí Thư   0913 485 188 lypnqtri@gmail.com
Hồ Văn Chính Phó Bí thư Thường Trực 3536558 0944524789  
Nguyễn Xuân Minh Phó Bí thư   0916073616  
Hồ Văn Phúng Trưởng ban Tổ chức   0911424622  
Nguyễn Xuân Quang Phó Trưởng ban Tổ chức   0913456056  
Dương Xuân Hiền Trưởng ban Tuyên Giáo  3558229 0905630189  
Đỗ Thanh Quế Chủ nhiệm UBKT  3536558 0914636148  
Tạ Quang Sáng Phó Chủ nhiệm UBKT 3557449 0914222515  
Võ Thị Xuân Chánh Văn phòng  3557447 0914141444  
Phạm Thị Nhàn Phó Chủ nhiệm UBKT    0914096677  
Trúc Phương Bí thư Đoàn Khối 3567558 0913485924  
Cao Tất Phương Phó Chánh Văn phòng  3557448

0913456790

 
Thái Thị Thu Trang Văn thư   0985106568