Trường Chính trị Lê Duẩn

16:45, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: Kiệt 293 Lê Duẩn - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3856088
- Fax: (0233) 3859910
- Email: truongchinhtrileduan@quangtri.gov.vn
- Website: http://truongleduan.quangtri.gov.vn/

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG

Ban Giám hiệu
Nguyễn Hữu Thánh Hiệu trưởng 0233 3856366 0903591789 nguyenhuuthanh_ld@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng 0233 3856367 0905010671  
Dương Hương Sơn Phó Hiệu trưởng 0233 3859910 0964417733  

Phòng Đào tạo
Nguyễn Thị Hồng Sâm Phó Trưởng phòng phụ trách   0905291171  
Phòng Tổ chức- Hành chính- Quản trị
 
Đoàn Văn Hốt Trưởng phòng   0914053492  
Trần Đức Dương Phó trưởng phòng   0905021537  
Lê Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng   0948878159  

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu

Trần Hoàng Trưởng phòng   0979334922  
Trần Hữu Hoà Phó trưởng phòng   0983508055  

Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM

Nguyễn Quốc Thanh Trưởng khoa   0905064678  
Trần Thiên Tú Phó Trưởng khoa   0905868955  

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Nguyễn Sung Phó Trưởng khoa phụ trách khoa   0905149294  

 

Lê Thu Huyền Trưởng khoa   0915382111  

Khoa Dân vận

Hoàng Tiến Dũng Trưởng khoa   0905102216  

Khoa Lý luận Mác - Lênin, TT HCM

Nguyễn Quốc Thanh Trưởng khoa   0905064678  
Trần Thiên Tú Phó Trưởng khoa   0905868955  

Các tin khác