Báo Quảng Trị

16:44, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: 26 Trần Hưng Đạo - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3857176
- Fax: (0233) 3853418
- Email: baoquangtri@gmail.com - baoqtri@dng.vnn.vn
- Website: http://baoquangtri.vn/

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Trương Đức Minh Tứ Tổng biên tập 0233 3851615 0903583797  
Nguyễn Chí Linh Phó tổng biên tập 0233 3521688 0914008910  
Nguyễn Tý Phó tổng biên tập 0233 3857176 0914001317  

Các tin khác