Ban Dân vận Tỉnh ủy

16:42, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3556253
- Fax: (0233) 3556253
- Email:

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
Lê Thị Lan Hương Trưởng ban 0233 3852643 0914 522 459  
Võ Trường Sơn Phó trưởng ban  0233 3553740 0912 985 668  
Mai Xuân Tâm Phó trưởng ban 0233 3586368 0905097555  
VĂN PHÒNG BAN
Trần Trọng Huân Chánh Văn phòng 0233 3853486 0919 769 899  
Nguyễn Thị Hồng Phó Chánh Văn phòng   0982053556  
Thái Xuân Dũng Phó Chánh Văn phòng   0913474759  
Hồ Ngọc Hưng Chuyên viên   0973909555  
Nguyễn Văn Hải Lái xe   0982047355  
PHÒNG DÂN TỘC - TÔN GIÁO
Trần Văn Tuấn Trưởng phòng   0942 581 125  
Lê Thị Kim Vui Phó trưởng Phòng   0905 048 199  
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên   0968775151  
PHÒNG ĐOÀN THỂ, HỘI QUẦN CHÚNG
Nguyễn Hữu Thọ Trưởng phòng   0917989490  
Đỗ Thị Phương Thuý Phó trưởng Phòng   0916004027  
Nguyễn Việt Tuấn Chuyên viên   0948479555  
PHÒNG DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Hoàng Thanh Vũ Trưởng phòng   0964 435 888  
Trần Thị Lài Phó trưởng Phòng   0906 276 045  
Nguyễn Thanh Thuỷ Phó trưởng Phòng   0949 021 279  

Các tin khác