Ban Nội chính Tỉnh ủy

13:41, Thứ Sáu, 8-11-2019

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CQ

DI ĐỘNG

LÃNH ĐẠO BAN

Ly Kiều Vân

Trưởng ban

 

0914214746

Phan Công Bình

Phó trưởng ban

 

0913485406

Nguyễn Anh Tuấn

Phó trưởngban

 

0983057220

PHÒNG NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

Văn Ngọc Phong Trưởng phòng   0914659559
Hoàng Tiến Dũng Phó Trưởng phòng   0915470377
Đàm Thị Khánh Vân Chuyên viên   0915242789
Cao Thị Kim Linh Chuyên viên   0916223027
Lê Thị Nha Trang Chuyên viên   0948281208

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TỔNG HỢP

Cao Xuân Khải Trưởng phòng   0942173688
Võ Thị Trang Phó Trưởng phòng   0915574345
Hoàng Thị Thu Hằng Chuyên viên   0915526634
Nguyễn Song Thao Chuyên viên   0917918555
Trần Thị Thu Ngân    Văn thư- Lưu trữ 02333 555351 0945733159

Các tin khác