Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16:41, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (0233) 3852521
- Fax: (0233) 858463
- Email:

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO
Hồ Thị Thu Hằng Chủ nhiệm   0914142018  
Lê Hữu Thọ Phó chủ nhiệm 0233 3850288 0914777145  
Bùi Phước Cẩn Phó chủ nhiệm 0233 3628268 0913485961  
PHÒNG THAM MƯU CẤP ỦY VÀ TỔNG HỢP
Phan Minh Thành UVUBKT, trưởng phòng 0233 3858463 0943236595 phanminhthanhubkt@gmail.com
Nguyễn Minh Long Phó Trưởng phòng   0915051805  
Nguyễn Thị Bích Nga UVUBKT   0942635252  
Trần Thanh Đảm UVUBKT   0912139959  
Nguyễn Văn Đăng UVUBKT   0915707955  
Nguyễn Anh Ba Văn thư 0233 3852521 0946053246  
         
         
PHÒNG DẤU HIỆU VI PHẠM VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
Hoàng Kim Biểu Trưởng phòng    0982045789  
Trần Thị Bích Hồng Phó trưởng phòng   0983126393  
         
         
Nguyễn Anh Ba Văn thư 0233 3852521 0946053246  
PHÒNG ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Nguyễn Thị Yến UVUBKT, trưởng phòng    0948755368  
Trần Việt Hoàng Phó trưởng phòng   0914222667  

Các tin khác