Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

16:40, Thứ Năm, 9-1-2020

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà
- Điện thoại: (053) 3700542
- Fax: (053) 3852559
- Email: 

HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN   DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
Hồ Đại Nam   Trưởng Ban 0233.3854787   0903502336  
Lê Văn Kiệm   Phó trưởng Ban Thường trực 0233 3552141   0914222261  
Lê Thị Hồng   Phó trưởng Ban    0233 3854518   0915.990.749  
VĂN PHÒNG
Hồ Thị Ngọc Lan   Chánh Văn phòng 0233 3858369   0905032020  
Mai Diệu Linh   Phó Chánh Văn phòng 0233 3858369   0916836505  
Từ Quang Hóa   Trưởng Phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản 0233.3858868   0917988559  
Lê Như Tâm   Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản 0233.3858868   0125.4346.789  
Nguyễn Trí Ánh   Trưởng Phòng Khoa giáo 0233.3858.584   0982.753.069  
Trần Thị Lệ Thu   Phó Trưởng Phòng Khoa giáo 0233 3858.584   0985563399  
Phạm Văn Quốc   Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ 0233 3858394   0917927234  
Trần Thị Thu Thuỷ   Phó Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ 0233 3858394   0943643646  
Nguyễn Thị Thu Hà   Trưởng Phòng LLCT-Lịch sử Đảng  0233 3858364   0914222472  
Nguyễn Quốc Khánh   Phó Giám đốc TT Trung tâm TTCTTT 0233 3552170   0914.080.879  
Nguyễn Thị Hoài Thơm   Phó Giám đốc  Trung tâm TTCTTT 0233 3552170   0948052595  

Các tin khác