Ban Tổ chức Tỉnh ủy

9:12, Thứ Năm, 1-7-2021

- Địa chỉ: 30 Hùng Vương - TP Đông Hà

- Điện thoại: (0233) 3564466

- Fax: (0233) 3564466

- Email:

 

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG

 

LÃNH ĐẠO BAN

Phan Văn Phụng Trưởng Ban   0913485575 phanvanphung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Lập Phó trưởng Ban   0917.485.225  
Hồ Ngọc Ánh Phó trưởng Ban   0914.720.368  

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng phòng   0915.618.444  
Thái Văn Dũng Phó trưởng phòng   0888.155.569  
Phạm Thị Thu Hà Chuyên viên chính   0944.590.555  
Trần Ngọc Hoài Chuyên viên chính   0905.890.368  
Nguyễn Công Tuấn Chuyên viên   0913.485.924  
Đỗ Trung Đức Chuyên viên   0946.872.357  
Phan Thị Ngọc Phương Chuyên viên   0941.346.657  

 

   PHÒNG ĐÀO TẠO, CHÍNH SÁCH CÁN BỘ VÀ TỔNG HỢP

Lê Vĩnh Huệ Trưởng phòng   0905969789  
Hoàng Thị Lê Mai Phó trưởng phòng   0915.075.363  
Trương Tuấn Thành Chuyên viên chính   0941.391.392  
Phùng Xuân Hợp Chuyên viên   0913.624.308  
Hồ Thị Tuyến Chuyên viên   0914.327.339  
Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên   0935.016.026  

                                                                             

PHÒNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Nguyễn Phi Cường Trưởng phòng   0976070000  
Nguyễn Phương Hoạt Phó Trưởng phòng   0919405136  
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Chuyên viên chính   0946009646  
Bùi Ngọc Tú Chuyên viên   0949777989  
Đoàn Thị Mai Duyến Chuyên viên   0915068373  
Trương Thị Hoài Thơm Chuyên viên   0935021084  

                                                                     

  PHÒNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ 

Hồ Trung Trưởng phòng   0905056324  
Nguyễn Đăng Dương Phó Trưởng phòng   0914763121  
Tống Thị Thanh Hương Chuyên viên   0945.243.225  
Trần Hồng Lĩnh Chuyên viên   0382.439.708  
Hoàng Thị Thu Hằng Chuyên viên   0915.526.634  

 

Các tin khác