Hội Chữ thập đỏ tỉnh

15:10, Thứ Tư, 26-10-2022

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Cơ quan Di động  
Hội Chữ thập đỏ tỉnh
1 Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch    0915.704.737 chiennd09@gmail.com
2 Nguyễn Hà Phó Chủ tịch   0942.079.595 nguyenhaqtrc@gmail.com
3 Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch   094.6941.345 thanhhaichuthapdo@gmail.com
4 Lê Thị Đoan Trang Chánh VP    0914.226.299 trangctdqt@gmail.com
5 Lê Thị Dạ Hiền Văn thư   0942.327.007 dahienqtrc@gmail.com
6 Nguyễn Đức Điệp Trưởng Ban   0915.327.007 diepqtrc@gmail.com
7 Lê Hữu Minh Phó Ban   0942.262.919 leminhqtrc@gmail.com