UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

7:44, Thứ Hai, 13-1-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 10/1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Dự hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.   

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Lần đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,72% và là năm thứ 3 liên tiếp thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong năm 2019, hoạt động đầu tư diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 111.320 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 13,9%, đây là mức tăng cao nhất trong vòng 9 năm qua. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực với việc thành lập Trung tâm Phục hành chính công; tỷ lệ trả hồ sơ trả đúng và trước hạn đạt 99%; môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Cơ bản hoàn thành Chương trình xóa phòng học tạm, phòng học mượn. Nghiệm thu hoàn thành Địa chí Quảng Trị - một công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, cung cấp những thông tin, tư liệu quý giá về mảnh đất, con người Quảng Trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đáp ứng được mong đợi của nhân dân và giới nghiên cứu về Quảng Trị…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính phát biểu kết luận hội nghị

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với mục tiêu: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết tâm thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm và các dự án khởi công kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 55-58 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 26.000-28.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 3.400 tỷ đồng.

Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ lớn với 41 nhóm nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh tham gia nhiều nội dung quan trọng vào nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định lại những thành tựu về kinh tế- xã hội tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để tạo đà cho năm 2020 và những năm tiếp theo.

Cùng với việc đánh giá và biểu dương những nỗ lực cố gắng của hệ thống chính quyền các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh những kết quả, thành tựu của năm 2019, các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị cũng cần phải tiếp tục phân tích những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ các nguyên nhân, nhìn thẳng vào trách nhiệm của tập thể cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để khắc phục trong năm 2020.

Về nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với 9 nhóm nhiệm vụ lớn Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần chú ý tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới đó là: Tập trung rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu về kinh tế xã hội có nguy cơ cảnh báo đạt thấp để bổ sung nhóm giải pháp triển khai thực hiện. Cùng với đó, rà soát giải quyết dứt điểm những vướng mắc đối với các dự án; tập trung triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn, tìm ra được hướng đi thích hợp, cụ thể hóa Nghị quyết 36 của Trung ương về kinh tế biển, tạo động lực để phát triển. Quan tâm đến các vấn đề về xã hội, rà soát hoàn thành việc xóa phòng học tạm; làm tốt các chính sách an sinh xã hội để giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao chất lượng nông thôn mới. Bên cạnh đó cần quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức đón Tết nguyên đán chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền cụ thể hóa trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với Chủ đề năm 2020 của tỉnh “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các chỉ tiêu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế, phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn.

Các ngành, các cấp kế thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020.

Hồng Hà  

 

Các tin khác