Xây dựng Đề án “Phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đen sa vẳn

8:55, Thứ Hai, 5-10-2020

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 2/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nghiên cứu xây dựng Đề án “phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Việt Nam) – Đen-sa-vẳn (Lào)”.

Năm 2019, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (Cơ quan Thường trực Phân ban trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào) chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo (Việt Nam) – Đen-sa-vẳn (Lào).

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo đã thu hút 1.700 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Quốc lộ 9 được nâng cấp, hệ thống giao thông liên xã và các công trình phúc lợi xã hội khác phát huy công năng sử dụng trong thực tế. Tuy đã có phát triển nhưng Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo vẫn thiếu tính ổn định, bền vững. Kể từ năm 2014 đến nay, tình hình thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo gặp nhiều khó khăn do chính sách thay đổi dẫn đến thu hút đầu tư giảm; hoạt động kinh doanh thương mại đình trệ; lưu lượng hàng hóa, người và phương tiện qua của khẩu Lao Bảo giảm đáng kể.

Việc triển khai mô hình thí điểm, mô hình mới về hợp tác kinh tế như Khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn đòi hỏi phải sửa đổi nhiều quy định pháp luật của Việt Nam cũng như của Lào. Việc đề xuất, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý, ưu đãi đối với Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen-sa-vẳn đòi hỏi đồng bộ cả hai bên, theo đó có thể phải sửa một số luật có liên quan. Vì vậy, việc tập trung nghiên cứu một cách tổng thể các yếu tố, điều kiện phát triển sẽ tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách, phát huy hiệu quả tiềm năng chưa khai thác của khu vực để hình thành Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo – Đen-sa-vẳn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao những nổ lực của các chuyên gia, đặc biệt là những phân tích cụ thể những bất cập trong cơ chế chính sách gây khó khăn cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu vực biên giới. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm tháo gỡ vướng mắc giúp khu vực biên giới phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cho rằng, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, các chuyên gia cần đánh giá lại hiệu quả của mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cửa khẩu Đen-Sa-Vẳn và Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng cũng như triển khai thực hiện đề án sau này. Bên cạnh đó, cần đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến khảo sát, đầu tư. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện mô hình Khu kinh tế thương mại, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác