UBND tỉnh làm việc với huyện Hải Lăng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

16:46, Thứ Sáu, 20-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với huyện Hải Lăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ, định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi và thiên tai, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế xã hội huyện Hải Lăng tiếp tục phát triển, có 11/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm, ngư tiếp tục phát triển theo hướng bền vững. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Diện tích cánh đồng lớn 1.429 ha; có 267 ha lúa liên kết, liên doanh với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; tích tụ ruộng đất được 154 ha diện tích. Diện tích gieo cấy lúa 13.563 ha, diện tích lúa chất lượng cao 8.867 ha; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62,13 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có nhiều mô hình mới, cách làm hay với sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 11/15 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 17,27 tiêu chí/xã. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 141 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch. Hoàn thành việc sáp nhập thôn, xã theo Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của UBND tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác giảm nghèo, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19; ứng phó chủ động, kịp thời với các đợt mưa lũ hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân. Theo thống kê, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính trên 200 tỉ đồng. Ngay sau khi lũ rút, UBND huyện đã chỉ đạo xử lý khẩn cấp vệ sinh môi trường, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống; đưa cuộc sống, sinh hoạt, khám chữa bệnh, giáo dục sớm trở lại ổn định.

Lãnh đạo huyện Hải Lăng cũng đã báo cáo các đề xuất, kiến nghị đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét có hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thời gian tới. Tại buổi làm việc, các sở, ngành liên quan cũng đã có ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của huyện Hải Lăng.

Để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tại buổi làm việc, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích những khó khăn còn tồn tại và đề xuất các giải pháp góp phấn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra: Là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh gắn liền với sự hình thành và phát triển của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nên huyện Hải Lăng cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; huy động, lồng ghép hợp lý các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển kinh tế biển; xây dựng đề án tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, quan tâm và có chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể; đánh giá nhân rộng các mô hình hiệu quả. Cùng với đó chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của huyện Hải Lăng trong việc tập trung khắc phục khó khăn về dịch bệnh và thiên tai, kịp thời hỗ trợ người dân doanh nghiệp; cơ bản tình hình an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để xây dựng huyện Hải Lăng đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025 và cơ bản trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh vào năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tập trung triển khai cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở lấy công nghiệp làm nền tảng, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là nhiệm vụ quan trọng,quan tâm phát triển các ngành thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, gắn với hình thành vùng nguyên liệu; liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Đông Nam để góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; chú trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Hải Lăng cần xác định việc khôi phục sản xuất là nhiệm vụ cốt yếu, trọng tâm, trong đó huyện Hải Lăng khẩn trương huy động nguồn lực, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất sau lũ, đề xuất cụ thể số lượng giống lúa, các loại cây trồng, vật nuôi; sữa chữa hệ thống kênh mương, vệ sinh đồng ruộng; xây dựng các phương án tổ chức sản xuất sau thiên tai một cách hiệu quả. Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của huyện tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể đồng thời giao cho các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Hồng Hà

Các tin khác