(Video) UBND tỉnh làm việc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

20:19, Thứ Sáu, 10-11-2023

Ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.