Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác chống dịch COVID -19 

14:35, Thứ Ba, 9-6-2020

Nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch trong giai đoạn 1 và chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 8/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2519/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 công tác chống dịch COVID-19.

Việc tổ chức hội nhằm đánh giá tình hình phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thế, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; kịp thời động viên khen thưởng các tổ chức, cá nhân; rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Dự kiến hội nghị được tổ chức vào giữa tháng 6/2020 (xem chi tiết).

Các tin khác