Kế hoạch tổ chức các giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

23:0, Thứ Tư, 24-6-2020

Ngày 23/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 2757/KH-UBND tổ chức các giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh du lịch do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Khắc phục sự suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, nhất là khách du lịch nội địa. Xây dựng các giải pháp nhằm phục hồi và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng cùng tích cực đồng hành để phục hồi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cho ngành Du lịch. Các hoạt động kích cầu du lịch phải đảm bảo các quy định, điều kiện về phòng, chống dịch; khẳng định Quảng Trị là điểm đến an toàn, thân thiện.

Theo đó, trong năm 2020, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp: Tiển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai các chương trình kích cầu du lịch; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch; triển khai công tác xúc tiến quảng bá du lịch; đảm bảo an toàn cho du khách đến Quảng Trị và cộng đồng…(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác