Triển khai hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt kể từ 06 giờ ngày 31/7/2020

4:57, Thứ Bảy, 1-8-2020

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3442/UBND-NN gửi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Tổ kiểm tra liên ngành tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 tại Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt về việc triển khai hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh yêu cầu Tổ kiểm tra liên ngành tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt (gọi tắt là Tổ kiểm tra liên ngành) được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona triển khai hoạt động kể từ 06 giờ ngày 31/7/2020 theo quy định cho đến khi có thông báo mới.

Các Sở, ngành và địa phương liên quan cử cán bộ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho Tổ kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo quy định (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác