UBND tỉnh đồng ý chủ trương mua test xét nghiệm nhanh vi rút SARS-CoV-2

17:20, Chủ Nhật, 2-8-2020

Ngày 2/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3483/UBND-VX gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc mua test xét nghiệm nhanh vi rút SARS-CoV-2.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương bố trí 2,1 tỷ đồng để mua test xét nghiệm nhanh vi rút SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 255/TTr-SYT ngày 1/8/2020.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (xem chi tiết).

 

Các tin khác