Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I/2021

14:22, Thứ Ba, 13-4-2021

Sở Tài chính báo cáo công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2021… (xem chi tiết)

Các tin khác