Tình hình thu chi ngân sách tỉnh tháng 7/2021

14:14, Thứ Ba, 12-10-2021

THU NGÂN SÁCH

CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu NSNN trên địa bàn đến 31/7/2021 là 3.128 tỷ đồng/DT 3.450 tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán địa phương và 109,3% dự toán Trung ương.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/7/2021 là 4.853 tỷ đồng/DT 9.161 tỷ đồng, đạt 53% dự toán địa phương và 57% dự toán Trung ương.

- Thu nội địa: 2.146 tỷ đồng/DT 2.970 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán địa phương và đạt 90,1% dự toán Trung ương, bằng 132,2% cùng kỳ năm 2020.

- Thu XNK: 974 tỷ đồng/DT 480 tỷ đồng, đạt 203% dự toán địa phương.

 

Nội dung Báo cáo số 151/BC-UBND: BC151/BC-UBND

Các tin khác