Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 09 tháng năm 2021

7:45, Thứ Năm, 14-10-2021

Sở Tài chính báo cáo công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 09 tháng năm 2021 (Công văn số 3720/STC-QLNS).

Chi tiết văn bản: CV3720

Các tin khác