Báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi năm 2021

22:5, Thứ Năm, 23-12-2021

Ngày 21/12/2021, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 4871/STC-QLNS về việc báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi năm 2021.

Xem chi tiết văn bản: CV4871

Các tin khác