Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022

15:7, Thứ Ba, 19-4-2022

Ngày 14/4/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1257/STC-QLNS về việc báo cáo công khai ước thực hiện dự toán thu, chi quý I năm 2022

Nội dung chi tiết: CV 1257

Các tin khác