Tin lũ đặc biệt lớn trên các sông tỉnh Quảng Trị

11:2, Chủ Nhật, 18-10-2020

I. Tình hình thủy văn đã qua
Hiện nay, lũ trên các sông đã dạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ trên sông Bến Hải tại Hiền Lương: 2.96m (lúc 06h30/18/10); Đỉnh lũ trên sông Hiếu tại Đông Hà 5.36m (lúc 03h30/18/10) cao hơn đỉnh lũ ngày 08/10/2020 (4.69m) 0.67m; Đỉnh lũ trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 7.40m (lúc 01h30/18/10) cao hơn đỉnh lũ lịch sử (năm 1999) 0.11m; Đỉnh lũ trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 3.32 m, dưới BĐ3 0.18 m (lúc 10h00/17/10).
Mực nước lúc 07 giờ ngày 18/10/2020 ở một số nơi như sau:
- Trên sông Bến Hải tại Gia Vòng 10.20 m, dưới BĐ3: 0.80 m; tại Hiền Lương 2.91 m, trên BĐ3 0.41 m.
- Trên sông Hiếu tại Đông Hà 5.17 m, trên BĐ3 1.17 m.
- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 7.33 m, trên BĐ3 1.33 m.
- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 3.08 m, trên BĐ2 0.28 m.
II. Dự báo
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống và còn dao động ở mức cao.
Mực nước ở một số nơi như sau:
- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 6.90 m, trên mức BĐ3 0.90 m.
- Trên sông Hiếu tại Đông Hà 4.30 m, trên mức BĐ3 0.30 m.
- Trên sông Bến Hải tại Hiền Lương 2.50 m, ở mức BĐ3.
- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 2.80 m, trên BĐ2 0.30 m.
III. Cảnh báo
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ và phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng, sạt lở bờ sông, taluy đường giao thông, các công trình đang thi công.
Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng tiếp tục diễn ra nghiêm trọng tại vùng thấp trũng, đồng bằng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.
Tin phát lúc 09 giờ 30 ngày 18/10/2020.
Bản tin tiếp theo phát lúc 09 giờ 30.
Người soạn tin: Đặng Hồng Thái. Người soát tin: Lại Thị Ngọc Anh.

Các tin khác