Tin lũ trên các sông tỉnh Quảng Trị

8:19, Thứ Năm, 12-11-2020

I. Tình hình thủy văn đã qua

Hiện nay,mực nước trên các sông đang lên.

Mực nước lúc 13 giờ ngày 11/11/2020 ở một số nơi như sau:

- Trên sông Hiếu tại Đông Hà 1.12m, dưới BĐ1: 0.88m

- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn2.92m,dưới BĐ1:0.08m.

- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 2.61m,dưới BĐ2: 0.20m.

II.Dự báo

Trong 6-12h tới mực nước các sông tiếp tục lên và có khả năng như sau:

- Trên sông Bến Hải tại Hiền Lương 1.60m, dưới BĐ2: 0.40m

- Trên sông Hiếu tại Đông Hà 2.20m, trên BĐ1: 0.20m

- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 5.00m, trên BĐ2: 0.50m

- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 3.30m,dưới BĐ3: 0.20m.

III.Cảnh báo

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông các huyện: Hướng Hóa và Đakrông, các xã phía tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng.Sạt lở taluy đường giao thông, các công trình đang thi công, sửa chữa.

Đặc biệt chú ý sạt lở đất khu vực các xã Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh thuộc huyện Hướng Hóa.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Cam Lộ.

Nguy cơ xảy ra ngập sâu, diện rộng tại các vùng thấptrũng, ven sông các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Thành phố Đông Hà, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị, Hải Lăng, Cam Lộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp1.

Tin phát lúc 15giờ 30 ngày 11/11/2020.

Người soạn tin: Lại Thị Ngọc Anh. Người soát tin: Nguyễn Khắc Dương.

Các tin khác