Giấy phép môi trường của Dự án "Khu tái định cư xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025"

14:39, Thứ Năm, 17-8-2023

NỘI DUNG VĂN BẢN

Các tin khác