Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị

14:40, Thứ Ba, 31-10-2023

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 về ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị

Xem Chi tiết tại đây!