Chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số

          Ngày 11/2/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTTTT về phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (gọi tắt là Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

          Nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 28/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

          Thực hiện Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ngày 16/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-STTTT triển khai chương trình chuyển đổi số của đơn vị. Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể như sau:

Sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để chủ động trong việc phòng dịch COVID-19

          “Sổ sức khỏe điện tử” là một ứng dụng trên điện thoại di động kết nối trực tiếp với Hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Với ứng dụng này, người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân mình và chủ động trong việc phòng tránh dịch COVID-19. Ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” giúp mỗi người dân theo dõi lịch sử tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các tình trạng sức khỏe của bản thân, chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm chủng và tình trạng sức khỏe với cơ quan y tế. “Sổ sức khỏe điện tử” được bảo mật nhiều lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối toàn bộ thông tin cá nhân.

Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

          Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Ðây cũng là vấn đề trực tiếp liên quan đến cuộc sống hằng ngày của nhân dân, tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, được Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm. Chính vì vậy, ngày 30/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trong đó giao trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án Nhân dân Tối cao, UBND cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu này.

Dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đường bộ tự động ePass

Giao thông vận tải và logistics là một trong các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Là tập đoàn công nghệ đi đầu Việt Nam, Viettel không chỉ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho vấn đề an ninh quốc phòng, mà hiện nay Viettel đã tham gia phát triển các sản phẩm giao thông số, trong đó có việc triển khai dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đường bộ tự động ePass, bước đầu đã đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận. Đây cũng là những bước đi cụ thể của Viettel khi cùng đồng hành với ngành Giao thông vận tải trong việc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu phát triển giao thông Việt Nam.

Xét xử trực tuyến là xu hướng tất yếu

Sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin mang lại nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia, thực thi công lý trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thời đại kỹ thuật số đang tạo điều kiện thuận lợi, làm thay đổi sâu sắc hiệu quả hoạt động của tòa án. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 tại nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài, do thực hiện các đợt giãn cách xã hội, một số nguyên đơn, bị đơn bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế, dẫn đến nhiều toà án không thể đưa vụ án ra xét xử theo đúng thời gian luật định. Việc này làm ảnh hưởng chất lượng hoạt động tư pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Dưới tác động của những yếu tố chủ quan và các yếu tố khách quan đó, Toà án Nhân dân Tối cao đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết về Tổ chức phiên toà trực tuyến trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nộp phạt trực tuyến vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Vừa qua, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa ban hành Kế hoạch Triển khai Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm TTATGT đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị- Thừa Thiên Huế- Đà Nẵng.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản

          Xuất bản số đang dần trở thành xu thế tất yếu của ngành xuất bản. Tuy nhiên, xuất bản sách trong kỷ nguyên số đặt ra nhiều vấn đề về sự tương thích giữa các khâu trong hoạt động xuất bản, về trình độ nguồn nhân lực, về tính pháp lý của các thỏa thuận hợp tác, về vấn đề bản quyền...

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hướng tới xây dựng “Hải quan thông minh”

          Nhằm xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước tiên tiến trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình hải quan thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngày 27/8/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030; trong đó đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn từ 2021-2030 là toàn ngành sẽ hoàn thành việc xây dựng mô hình hải quan thông minh.