Quảng Trị: Phân bổ hơn 11,2 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ

Đăng ngày 16 - 11 - 2016
100%

(Web Quảng Trị) Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND phân bổ hơn 11,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.

Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ đây là số tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi, năm học 2016 – 2017 (mức hỗ trợ là 120.000 đồng/cháu/tháng căn cứ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg của Chính phủ). Trong đó, hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông được bổ sung kinh phí lớn nhất, huyện Hướng Hóa hơn 5,1 tỷ đồng và Đakrông là hơn 3,2 tỷ đồng. 

Quyết định của UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và đối tượng. 

Việc phân bổ kịp thời tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo chủ trương của Chính phủ sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cho hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

Tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm(13/02/2018 3:36 CH)

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(08/02/2018 3:42 CH)

Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn...(08/02/2018 3:23 CH)

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cây trồng, vật nuôi(06/02/2018 10:04 SA)

Chỉ thị về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...(31/01/2018 8:20 SA)

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị(29/01/2018 10:17 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
505 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/