Hội thảo chuyên đề “Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới"

Đăng ngày 02 - 10 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 2/10/2017, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở GD& ĐT tổ chức hội thảo chuyên đề “Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới".

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay toàn tỉnh có 141/141 xã, phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Các TTHTCĐ đã tích cực hoạt động, phát triển về số lượt người học, mở rộng đối tượng, nội dung chương trình, nâng cấp cơ sở vật chất... Từ những kết quả ban đầu cho thấy mô hình quản lý TTHTCĐ đã và đang từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện an sinh xã hội. Các mô hình và hệ thống TTHTCĐ trong tỉnh đã làm “bà đỡ" để giúp người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, đào tạo, dạy nghề và những đóng góp vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những lớp học về xoá mù chữ, chống tái mù chữ, chuyên đề về giáo dục sức khỏe, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội... đã giúp cho người dân không rơi vào tình trạng tái mù chữ, góp phần không nhỏ vào công tác phổ cập giáo dục tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều bất cập như chưa có đầy đủ cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các TTHTCĐ phát triển; việc thu hút các nguồn lực tài chính còn hạn chế, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và mạng lưới cộng tác viên chưa đáp ứng được yêu cầu của người học; nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế.

Hội thảo lần này là dịp để các đơn vị, TTHTCĐ trong toàn tỉnh trao đổi, thảo luận để tìm ra hướng phát triển mới với những giải pháp phù hợp, qua đó thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận nêu rõ những kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ góp phần xây dựng nông thôn mới; những vướng mắc, trở ngại trong tổ chức hoạt động và phát huy vai trò của TTHTCĐ...đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao vai trò của TTHTCĐ trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Hồng Hà

 

Tin mới nhất

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Tà Leng, xã Đakrông (Đakrông)(21/03/2018 6:03 SA)

Quảng Trị: Hàng trăm học sinh sôi nổi với ngày hội du học 2018(20/03/2018 7:36 SA)

Bế mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên khối các cơ quan tỉnh năm 2018(19/03/2018 2:27 CH)

Tổng kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế hộ(17/03/2018 6:45 SA)

Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018(13/03/2018 10:02 CH)

Gio Linh: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên ra quân thu dọn rác thải, trồng cây xanh(12/03/2018 7:39 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx