Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Sở KH&CN, Sở TT&TT

Đăng ngày 06 - 10 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 5/10/2017, Đoàn công tác BCĐ thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện QCDC cơ sở tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại Sở KH&CN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện QCDC được cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở chủ động thực hiện thường xuyên, nề nếp và đồng bộ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Sở đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định công khai minh bạch tài chính, nhất là việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm tài sản công, các khoản chi…Cùng với đó, Sở đã thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sở KH&CN đã có cách làm sáng tạo như xây dựng thang điểm trong đánh giá công chức, viên chức; gắn hiệu quả lao động với thu nhập; thay đổi cách lựa chọn các công trình khoa học theo hướng sát với thực tế.

Nhìn chung, cán bộ, CCVC và người lao động của Sở đã nhận thức đúng đắn của việc thực hiện QCDC thông qua việc kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, nội quy, quy chế và các mặt hoạt động của cơ quan. Đội ngũ CCVC của Sở đã nắm được các quyền, nghĩa vụ đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật, các kế hoạch công tác, quyền được phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý kiến đối với người đứng đầu cơ quan và nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

Tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông

Tại Sở TT&TT, việc thực hiện QCDC cơ sở gắn với việc phát huy dân chủ trong đơn vị. Sở đã thực hiện việc công khai, dân chủ trong quy trình bổ nhiệm, tiếp nhận, thuyên chuyển, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, trong thi đua- khen thưởng; công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hiện chế độ chính sách. Bên cạnh đó việc thực hiện QCDC cũng luôn gắn với cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở vào nghị quyết, chương trình công tác năm, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét thi đua, công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh hàng năm. Qua đó, góp phần hạn chế tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Phát biểu kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện QCDC cơ sở, qua đó phát huy dân chủ rộng rãi; thực hiện công khai, minh bạch trong nhiều hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến thực hiện QCDC ở cơ sở, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện kịp thời, công khai, thông suốt.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí cơ bản đồng ý với các nhiệm vụ, giải pháp các đơn vị đề ra. Đồng thời lưu ý các đơn vị thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính tr; tạo ra những đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Hồng Hà

 

 

Tin mới nhất

Hội thảo lập kế hoạch thúc đẩy hoạt động Ban Bảo vệ trẻ em các cấp(16/03/2018 10:33 SA)

Bế mạc Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm học 2017 - 2018(15/03/2018 7:43 SA)

Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm học 2017-2018(13/03/2018 5:42 CH)

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ(12/03/2018 12:38 CH)

Hải quan các tỉnh, thành ký kết quy chế phối hợp năm 2018(10/03/2018 6:58 SA)

Hội nghị ký kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2018(09/03/2018 5:26 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
521 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx