Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn

Đăng ngày 15 - 11 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 15/11/2017, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự lớp tập huấn về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh cùng các đồng chí trong Ban. Về phía Hội Nông dân tỉnh có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh Hội, cán bộ chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội và gần 100 cán bộ Hội cơ sở, Chi hội Trưởng ở các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh.

Quang cảnh buổi tập huấn

Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: Quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động Thương binh-xã hội, tỉnh Quảng Trị về công tác giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp, nông thôn; Vai trò của Hội Nông dân trong việc thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới; công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

Thông qua tập huấn trao đổi các chuyên đề giúp cán bộ Hội cơ sở, Chi hội Trưởng nông dân nâng cao năng lực, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, quản lý tốt hội viên nông dân ở cơ sở, từ đó giúp hội viên nông dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, ngành nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đạt mục tiêu cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặt biệt ở các vùng nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh. Tăng cường đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tin mới nhất

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Tà Leng, xã Đakrông (Đakrông)(21/03/2018 6:03 SA)

Quảng Trị: Hàng trăm học sinh sôi nổi với ngày hội du học 2018(20/03/2018 7:36 SA)

Bế mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên khối các cơ quan tỉnh năm 2018(19/03/2018 2:27 CH)

Tổng kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế hộ(17/03/2018 6:45 SA)

Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018(13/03/2018 10:02 CH)

Gio Linh: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên ra quân thu dọn rác thải, trồng cây xanh(12/03/2018 7:39 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx