Công nhận các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020

Đăng ngày 24 - 11 - 2017
100%

Ngày 23/11/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND v/v Công nhận đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020. Các đơn vị đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 gồm: xã Hướng Linh, xã Hướng Lập, xã Hướng Lộc - huyện Hướng Hóa; xã Hải Thái, xã Gio Hải – huyện Gio Linh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2017.

(Nội dung Quyết định số 3253/QĐ-UBND kèm theo)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh(21/03/2018 3:55 CH)

Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/11/2016 của...(19/03/2018 7:56 SA)

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020(13/03/2018 9:23 SA)

Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia(06/03/2018 9:05 SA)

Quyết định công nhận Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia(05/03/2018 2:30 CH)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường hai đầu cầu Chân Rò, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị(05/03/2018 11:04 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx