Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch năm 2017

Đăng ngày 29 - 11 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 28/11/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch năm 2017 và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các cơ sở lưu trú, lữ hành trong tỉnh.

Hội nghị đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch năm 2017 đặc biệt là các quy định mới của Luật Du lịch năm 2017 so với Luật Du lịch năm 2005, sự ảnh hưởng của các quy định mới đối với các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, Luật Du lịch năm 2017 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017. Luật gồm 9 chương, 78 điều giảm 2 chương, tăng10 điều so với Luật Du lịch năm 2005, với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp du lịch, tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách du lịch.

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08 và Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, nghĩa vụ, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch , đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

                                                                                                                                             Hồng Hà 

Tin mới nhất

Khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua (21/03/2018 3:47 CH)

Khai giảng lớp Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng cho cán bộ y tế cơ sở(21/03/2018 6:09 SA)

Quảng Trị hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018(20/03/2018 7:32 SA)

Khai mạc giải Bóng đá – Cầu lông Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ VI – 2018(16/03/2018 4:56 CH)

Hội thảo lập kế hoạch thúc đẩy hoạt động Ban Bảo vệ trẻ em các cấp(16/03/2018 10:33 SA)

Bế mạc Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm học 2017 - 2018(15/03/2018 7:43 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx