Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018

Đăng ngày 30 - 12 - 2017
100%

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3679/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

(Nội dung Quyết định số 3679/QĐ-UBND đính kèm)

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020(13/03/2018 9:23 SA)

Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia(06/03/2018 9:05 SA)

Quyết định công nhận Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia(05/03/2018 2:30 CH)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường hai đầu cầu Chân Rò, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị(05/03/2018 11:04 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018(01/03/2018 3:06 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm(13/02/2018 3:36 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
521 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx