Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 04 - 12 - 2017
100%

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  QUẢNG TRỊ

 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số:       1156/  QĐ-UBND, ngày 30  tháng 5  năm 2017

của UBND tỉnh Quảng Trị)

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH:

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. DANH MỤC TTHC SỞ NGOẠI VỤ: 11 TTHC

1

Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

 

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

 

3

Cấp hộ chiếu ngoại giao

 

4

Cấp hộ chiếu công vụ

 

5

Gia hạn hộ chiếu công vụ

 

6

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao

 

7

Sửa đổi, bô sung hộ chiếu công vụ

 

8

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao

 

9

Cấp lại hộ chiếu ngoại giao

 

10

Cấp lại hộ chiếu công vụ

 

11

Cấp công hàm để xin thị thực

 

II. DANH MỤC TTHC SỞ TƯ PHÁP: 25 TTHC

A

Lĩnh vực Hộ tịch

 

1

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch từ sổ hộ tịch   

 

B

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

 

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức

 

C

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 

3

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

4

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

5

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

D

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

6

Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

 

E

Lĩnh vực Quốc tịch

 

7

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam

 

G

Lĩnh vực Luật sư

 

8

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trường hợp phải qua tập sự

 

9

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trương hợp không phải qua tập sự

 

H

Lĩnh vực Công chứng

 

10

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

11

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

12

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng

 

13

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

14

Thay đổi Công chứng viên hướng dẫn tập sự

 

15

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

 

16

Bổ nhiệm Công chứng viên

 

17

Bổ nhiệm lại Công chứng viên

 

18

Miễn nhiệm Công chứng viên

 

19

Thành lập Văn phòng công chứng

 

20

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

 

21

Hợp nhất Văn phòng Công chứng

 

22

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

 

23

Sáp nhập Văn phòng Công chứng

 

24

Chuyển nhượng Văn phòng Công chứng

 

25

Chuyển đổi Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập

 

I

Lĩnh vực Giám định tư pháp

 

26

Thành lập Văn phòng Giám định Tư pháp

 

K

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghê quản lý, thanh lý tài sản

 

27

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

III. DANH MỤC TTHC BAN DÂN TỘC: 01 TTHC

1

Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

IV. DANH MỤC TTHC SỞ VH, TT & DL: 43 TTHC

A

Lĩnh vực Di sản văn hóa

 

1

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

 

2

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

 

B

Lĩnh vực Điện ảnh

 

5

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

 

6

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

C

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

7

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

 

8

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

 

9

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hoá anh hùng dân tộc, lãnh tụ

 

10

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

 

11

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

 

12

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

13

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

 

14

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

 

15

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

 

D

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

 

16

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

 

17

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 

18

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

 

19

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương 

 

20

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

 

E

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

21

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

G

Lĩnh vực Xuất Nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

22

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

H

Lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

23

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

I

Lĩnh vực Gia đình

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

26

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về  phòng, chống bạo lực gia đình

 

28

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

29

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

30

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

31

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

K

Lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

32

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

L

Lĩnh vực Thể dục – Thể thao

 

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

 

34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

 

M

Lĩnh vực Lữ hành

 

35

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

36

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

37

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

 

38

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

 

39

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

40

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

41

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

42

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

 

43

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

 

V. DANH MỤC TTHC SỞ GIAO THÔNG – VẬN TẢI: 15 TTHC

A

Lĩnh vực Đường bộ

 

1

Cấp mới giấy phép lái xe

 

2

Cấp lại giấy phép lái xe

 

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp

 

4

Đổi giấy phép lái xe Quân sự do Bộ quốc phòng cấp

 

5

Đổi giấy phép lái xe ngành Công an cấp

 

6

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

 

7

Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào

 

8

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

 

9

Cấp giấy phép liên vận Việt – Camphuchia

 

10

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

 

11

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

 

12

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

 

13

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

 

14

Cấp phù hiệu “ Xe trung chuyển”

 

15

Cấp và cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

VI. DANH MỤC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 03 TTHC

A

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

 

1

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

 

2

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng và tự túc vào học tại Việt Nam

 

3

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông

 

VII. DANH MỤC SỞ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG: 48 TTHC

A

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp giấy phép bưu chính

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

 

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

 

B

Lĩnh vực Viễn thông và Internet

 

7

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông Internet

 

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

9

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

10

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

C

Lĩnh vực Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử

 

12

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

13

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

 

14

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

15

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

16

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

17

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

18

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

 

19

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

20

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

21

Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

22

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

 

23

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

24

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

 

25

Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4)

 

26

 1. hông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng.

 

D

 1. ĩnh vực Báo chí

 

27

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

 

28

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

 

29

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

30

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

 

31

Cho phép họp báo (trong nước)

 

32

Cho phép họp báo (nước ngoài)

 

33

Phát hành thông cáo báo chí

 

E

Lĩnh vực Xuất bản

 

34

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

35

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

36

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

37

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

38

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

 

39

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

 

40

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

 

41

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

42

Cấp giấy phép hoạt động in

 

43

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

44

Đăng ký hoạt động cơ sở

 

45

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

46

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

 

47

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

48

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

VIII. DANH MỤC TTHC THANH TRA TỈNH: 05 TTHC

1

Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh

 

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

 

3

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

 

4

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

 

IX. DANH MỤC TTHC SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ: 141 TTHC

A

Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp:

 

1

Đăng ký thành lập mới DNTN

 

2

Đăng ký thay đổi tên DNTN

 

3

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với DNTN

 

4

Đăng ký thay đổi chủ DNTN

 

5

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

6

Thông báo thay đổi vốn đầu tư DNTN

 

7

Thông báo cho thuê DNTN

 

8

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với DNTN

 

9

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

 

10

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

11

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

 

12

Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH Một thành viên

 

13

Đăng ký thay đổi tên

 

14

Đăng ký thay đổi trụ sở chính

 

15

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu

 

17

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

18

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

19

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

20

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

 

21

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

22

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

 

23

Đăng ký thành lập mới Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

24

Đăng ký thay đổi tên

 

25

Đăng ký thay đổi trụ sở chính

 

26

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 

27

Đăng ký thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

28

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

29

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

30

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

31

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

 

32

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

33

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

 

34

Đăng ký thành lập mới Công ty Cổ phần

 

35

Đăng ký thay đổi tên

 

36

Đăng ký thay đổi trụ sở chính

 

37

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

 

38

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

39

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông sáng lập là cá nhân nước ngoài

 

40

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

41

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

 

42

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

 

43

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

 

44

Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài

 

45

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh

 

46

Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

47

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

 

48

Đăng ký hoạt động chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân

 

49

Đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

50

Đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

51

Đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần

 

52

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân

 

53

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

54

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

55

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần

 

56

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

 

57

Thông thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

 

58

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

 

59

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh

 

60

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân

 

61

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

62

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

63

Đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần

 

64

Đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân

 

65

Đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

66

Đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

67

Đăng ký chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty Cổ phần

 

68

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

 

69

Thông báo sử dụng mẫu dấu

 

70

Thông báo thay đổi mẫu dấu

 

71

Thông báo hủy mẫu dấu

 

72

Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty Cổ phần

 

73

Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần

 

74

Đăng ký chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH Một thành viên

 

75

Đăng ký chuyển đổi DNTN thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

76

Đăng ký chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên

 

77

Đăng ký chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

78

Đăng ký chuyển đổi từ Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

79

Đăng ký chuyển đổi từ Công ty TNHH Hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH Một thành viên

 

80

Đăng ký thành lập mới công ty được chia là Công ty TNHH Một thành viên

 

81

Đăng ký thành lập mới công ty được chia là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

82

Đăng ký thành lập mới công ty được chia là Công ty Cổ phần

 

83

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là Công ty TNHH Một thành viên

 

84

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

85

Đăng ký thành lập mới công ty được tách là Công ty Cổ phần

 

86

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là Công ty TNHH Một thành viên

 

87

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

 

88

Đăng ký thành lập mới công ty hợp nhất là Công ty Cổ phần

 

89

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH Một thành viên

 

90

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

91

Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là Công ty Cổ phần

 

92

Cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

93

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

94

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

B

Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Liên hiệp HTX

 

95

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

96

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

97

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

 

98

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

 

99

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

 

100

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

101

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

 

102

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

 

103

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

 

104

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

105

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

106

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

 

107

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

108

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

109

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

 

110

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

111

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

112

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

 

113

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

C

Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

 

114

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

115

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

116

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

117

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

118

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

119

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

120

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

121

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

122

Giãn tiến độ đầu tư

 

123

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

124

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

125

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

 

D

Lĩnh vực Đấu thầu

 

126

Thẩm định HSMT, HSYC trong lựa chọn nhà đầu tư.

 

127

Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư.

 

128

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

129

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

 

130

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

 

131

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

132

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

E

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài

 

133

Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản

 

134

Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

 

135

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

136

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

137

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ

 

138

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

 

139

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản

 

140

Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản

 

141

Xác nhận chuyên gia

 

X. DANH MỤC TTHC SỞ NỘI VỤ: 49 TTHC

A

Lĩnh vực công chức, viên chức

 

1

Thi tuyển công chức

 

2

Xét tuyển công chức

 

3

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

4

Thi nâng ngạch công chức

 

5

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng

 

6

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công tác từ cấp huyện trở

 

7

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

8

Thi tuyển viên chức

 

9

Xét tuyển viên chức

 

10

Xét tuyển đặc cách viên chức

 

B

Lĩnh vực chính quyền địa phương

 

11

Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

 

C

Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

12

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

13

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

14

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

D15

Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

 

16

Công nhận Ban vận động thành lập hội

 

17

Thành lập hội

 

18

Phê duyệt điều lệ hội

 

19

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

 

20

Đổi tên hội

 

21

Hội tự giải thể

 

22

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

23

Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

 

24

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

25

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

26

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

 

27

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

28

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

29

Cho phép quỹ được hoạt động trở lại sau khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

 

30

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

31

Đổi tên quỹ

 

32

Quỹ tự giải thể

 

E

Lĩnh vực quản lý về văn thư, lưu trữ

 

33

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

G

Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo

 

34

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại Khoản 2, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

 

35

Đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

36

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

37

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

 

38

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

 

39

Đăng ký cho hội đoàn tôn giao có phạm vi hoạt động có nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

40

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

41

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

 

42

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

 

43

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 19 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

 

44

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

 

45

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

 

46

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giao không thuộc quy định tại Điều 29, Nghị định 92/2012/NĐ-CP

 

47

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

48

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giao vượt ra ngoài phạm vi một huyện

 

49

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp về Việt Nam

 

XI. DANH MỤC TTHC SỞ TÀI CHÍNH: 03 TTHC

1

Đăng ký của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

 

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

 

3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

XII. DANH MỤC TTHC SỞ XÂY DỰNG: 13 TTHC

1

Cấp phép xây dựng công trình tôn giáo

 

2

Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng

 

3

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

4

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

5

Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách nát hoặc bị mất

 

6

Đăng tải thông tin về  năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

 

7

Cấp chứng chỉ hành nghề (khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; An toàn lao động trong xây dựng; Định giá xây dựng) hạng II, III

 

8

Cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề (khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; An toàn lao động trong xây dựng; Định giá xây dựng) hạng II, III

 

9

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức hạng II, III

 

10

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng và quyết định cho phép thi công tiếp hoặc đưa vào sử dụng sau khi đã khắc phục sự cố

 

11

Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng

 

12

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng trong các khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

 

13

Cấp giấy phép quy hoạch trong khu vực đô thị

 

XIII. DANH MỤC TTHC SỞ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ: 44 TTHC

A

Lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

 

1

Công bố sử dụng dấu định lượng

 

2

Điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng

 

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

 

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trân kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

 

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy định kỹ thuật quốc gia do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

 

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

8

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý củ Bộ Khoa học và Công nghệ

 

9

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy, các hợp chất ô xít hữu cơ và các hợp chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 

B

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 

10

Đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

 

11

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

C

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

 

13

Khai báo thiết bị X –quang chuẩn đoán trong y tế

 

14

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn trong y tế)

 

15

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X –quang chuẩn đoán trong y tế)

 

16

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X –quang chuẩn đoán trong y tế

 

17

Cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ

 

D

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ

 

18

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

19

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

20

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

21

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập

 

22

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

 

23

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

 

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo

 

25

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

26

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

27

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

 

28

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ

 

29

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở khoa học và công nghệ

 

30

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của khoa học và công nghệ

 

31

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

 

32

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

 

33

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

 

34

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp giấy chứng nhấn của tổ chức khoa học công nghệ bị mất

 

35

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp giấy chứng nhận của tổ chức khoa học công nghệ bị rách, nát

 

36

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

37

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

 

38

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

 

39

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi thông tin về tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài ghi trong giấy phép

 

40

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

 

41

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

 

42

Cấp giấy chứng nhận của Văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ trường hợp giấy chứng nhận hoạt động bị mất

 

43

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp giấy chứng nhận của văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

 

44

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

XIV. DANH MỤC TTHC SỞ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG: 42 TTHC

A

Lĩnh vực Môi trường

 

1

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoảng sản

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường)

 

3

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp dự án khai thác khoáng sản thuộc đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường)

 

4

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn  thải chất thải nguy hại (đối với trường hợp các cá nhân, tổ chức không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

 

5

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

B

Lĩnh vực Quản lý đất đai

 

6

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giao, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

7

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

8

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

9

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

C

Lĩnh vực Khoáng sản

 

10

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

 

11

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

 

12

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

 

13

Cấp phép khai thác tận thu khoáng sản

 

14

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

 

15

Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

 

16

Đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa mỏ một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

 

17

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

 

18

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

 

19

Trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

 

20

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

 

21

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

 

22

Cấp phép khai thác khoáng sản

 

23

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

 

24

Trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản

 

25

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

 

26

Cấp phép khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình; cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã giao cho các tổ chức, đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình và sử dụng đất làm vật liệu san lấp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

D

Lĩnh vực Nước

 

27

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chức thủy lợi

 

28

Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

 

29

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

 

30

Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

 

31

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

32

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

 

33

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

 

34

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

 

35

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

36

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 

37

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

38

Cấp lại giấy phép hành nghệ khoan nước dưới đất

 

39

Gia han, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

 

40

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

 

41

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển

 

42

Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

 

XV. DANH MỤC TTHC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XH:

A

Lĩnh vực An toàn Lao động

 

1

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

 

2

Thông báo tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi làm việc

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 

4

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

B

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

 

5

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

6

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

7

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

8

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

9

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

10

Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

 

11

Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội

 

C

Lĩnh vực Lao động, tiền lương, quan hệ lao động

 

12

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

13

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

 

14

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

15

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

D

Lĩnh vực Lao động ngoài nước

 

16

Cấp giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

17

Giải quyết hưởng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

18

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

19

Đăng ký Hợp đồng cá nhân

 

20

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

 

21

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

E

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

22

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở Bảo trợ xã hội  (Đối tượng theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Nghị định 136/2013/NĐ-CP)

 

23

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý

 

24

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

 

25

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

26

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 136/2013/NĐ-CP

 

27

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

28

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

 

G

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

 

29

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

30

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

31

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

32

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

33

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

 

34

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

35

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

36

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

37

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phối bản sao chứng chỉ sơ cấp

 

H

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

 

38

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

39

Giải quyết hưởng hỗ trợ học nghề

 

40

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

I

Lĩnh vực Người có công

 

41

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

42

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

43

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

 

44

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp:

+ Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

+ Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

+ Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

+ Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

45

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

46

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

47

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

48

Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

 

49

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

 

50

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

51

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

52

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

53

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

54

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

55

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

56

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

57

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

58

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

59

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

60

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

61

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

 

62

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

63

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

 

64

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

65

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

66

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

67

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam 60 tuổi)

 

68

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 80% trở lên mà mắc bệnh, tật thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

 

69

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia.

 

70

Phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

71

Trợ cấp ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

 

72

Trợ cấp ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám 1945

 

73

Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. DANH MỤC TTHC NGÀNH TƯ PHÁP: 12 TTHC

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

2

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

3

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

4

đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

5

đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân VN đã được giải quyết ở nước ngoài

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, huỷ kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân VN đã được giải quyết ở nước ngoài

 

12

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

II. DANH MỤC TTHC NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO: 30 TTHC

1

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

2

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

 

3

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

 

4

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

 

5

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

 

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

 

7

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

8

Giải thể trường tiểu học

 

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

 

10

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

 

11

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

12

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

13

Giải thể trường trung học cơ sở

 

14

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

15

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

16

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

17

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

18

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

19

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

20

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

21

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

22

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

 

23

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

24

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

26

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

27

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

 

28

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

29

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

 

30

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 

III. DANH MỤC TTHC NGÀNH LAO ĐỘNG, TB&XH: 13 TTHC

A

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

1

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

2

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

 

3

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

4

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

5

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

6

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng

 

7

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

 

9

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

 

B

Lĩnh vực Tiền lương

 

10

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

 

C

Lĩnh vực Người có công

 

11

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

 

12

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

 

13

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, thân nhân người có công

 

IV. DANH MỤC TTHC NGÀNH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG: 14 TTHC

 

Lĩnh vực Đất đai:

 

1

Giải quyết tranh chấp đât đai

 

2

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất

 

3

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

4

Thu hồi đất

 

5

Thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường

 

6

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

 

7

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

8

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

 

9

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

 

10

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

11

Đăng ký biến động

 

12

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

13

Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

 

14

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

V. DANH MỤC TTHC NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ: 16 TTHC

A

Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp

 

1

Đăng ký hộ kinh doanh

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

 

3

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 

4

Chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh

 

B

Thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã

 

5

Đăng ký Hợp tác xã

 

6

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

 

7

Đăng ký thay đổi tên, địa điểm trụ sở địa điểm chính, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX

 

8

Đăng ký khi HTX chia

 

9

Đăng ký khi HTX tách

 

10

Đăng ký khi HTX hợp nhất

 

11

Đăng ký khi HTX sáp nhập

 

12

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị mất)

 

13

Cấp lại  giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi bị mất )

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (khi bị hự hỏng)

 

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện HTX ( khi bị hư hỏng)

 

16

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX (đối với trường hợp HTX tự nguyện giải thể)

 

VI. DANH MỤC TTHC NGÀNH CÔNG THƯƠNG: 12 TTHC

A

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

 

B

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

 

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 

7

Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 

C

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

 

10

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

 

D

An toàn thực phẩm

 

11

Cấp giấy xác nhận bản cam kết đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẽ

 

12

Kiểm tra và cáp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND huyện

 

 VII. DANH MỤC TTHC NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 03 TT

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

 

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy

 

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

VIII. DANH MỤC TTHC CỦA NGÀNH THANH TRA: 04 TTHC

1

Xử lý đơn tại cấp huyện

 

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

3

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 

4

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 

IX. DANH MỤC TTHC NGÀNH XÂY DỰNG: 11 TTHC

1

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

2

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

 

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

 

4

Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến

 

5

Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

 

6

Cấp phép xây dựng trường hợp sữa chữa, cải tạo công trình

 

7

Cấp phép xấy dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

8

Cấp phép di dời công trình

 

9

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

10

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

11

Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách nát bị mất

 

X. DANH MỤC TTHC NGÀNH Y TẾ: 01 TTHC

1

Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 

XI. DANH MỤC TTHC NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN: 14 TTHC

A

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

1

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

2

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”  và tương đương

 

3

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

 

4

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

5

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

6

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

7

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

B

Lĩnh vực Thư viện

 

8

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

C

Lĩnh vực Gia đình

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

11

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

12

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

14

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

 1. 1

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

 

 1. 2

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

 1. 3

Thủ tục tạm ngưng hoạt động hộ kinh doanh

 

 1. 4

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

 1. 5

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

 

 1. 6

Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký hợp tác xã

 

 1. 7

Thủ tục đăng ký hợp nhất hợp tác xã

 

 1. 8

Thủ tục đăng ký sát nhập hợp tác xã

 

 1. 9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 1. 1

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

II

LĨNH VỰC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

 

 1.  

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

 

 1.  

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

 

 1.  

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

 

 1.  

Cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến

 

 1.  

Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

 

 1.  

Cấp phép xây dựng trường hợp sữa chữa, cải tạo công trình

 

 1.  

Cấp phép xấy dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

 

 1.  

Cấp phép di dời công trình

 

 1.  

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

 

 1.  

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

 1.  

Cấp lại giấy phép xây dựng trong trường hợp bị rách nát bị mất

 

III

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 1.  

Thủ tục giải quyết tranh chấp đât đai

 

 1.  

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất

 

 1.  

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

 

 1.  

Thủ tục thu hồi đất

 

 1.  

Thủ tục thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường

 

 1.  

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

 

 1.  

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

 

 1.  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

 

 1.  

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 

 1.  

Đăng ký biến động

 

 1.  

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

 

 1.  

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

 

 1.  

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 1.  

Xác nhận hồ sơ đề nghị mua bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng và nhân thân

 

 1.  

Cấp giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

 

V

LĨNH VỰC KINH TẾ

 

 1.  

Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

 

 1.  

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu; cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

 

 1.  

Thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

 

 1.  

Thủ tục công nhận làng nghề truyền thống, làng ngề

 

 1.  

Cấp giấy xác nhận bản cam kết đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 

 1.  

Cấp giấy xác nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn

 

V

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 1.  

Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

 

 1.  

Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 

 1.  

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

 

 1.  

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho cá nhân, tập thể (thường xuyên, đột xuất, theo đợt, thi đua và theo chuyên đề).

 

 1.  

Thủ tục các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

 

 1.  

Thủ tục đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện

 

 1.  

Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện

 

 1.  

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc nhà tu hành

 

 1.  

Thủ tục tổ chức Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 1.  

Thủ tục hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

 1.  

Thủ tục giảng đạo truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

 1.  

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

VI

VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

 1.  

Thẩm định quy ước xây dựng đơn vị văn hóa, công nhận đơn vị văn hóa

 

 1.  

Thẩm tra điều kiện cấp phép kinh doanh Karoke

 

 1.  

Thẩm tra điều kiện cấp phép kinh doanh vũ trường

 

 1.  

Cấp thẻ cộng tác viên thể thao

 

VII

LĨNH VỰC Y TẾ

 

 1.  

Cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

 

VIII

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 1.  

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

 

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà

 

 1.  

Sát nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

 

 1.  

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

 

 1.  

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

 

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

 

 1.  

Sát nhập, chia tách trường tiểu học

 

 1.  

Giải thể trường tiểu học

 

 1.  

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

 

 1.  

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

 

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

 

 1.  

Sát nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

 1.  

Giải thể trường trung học cơ sở

 

 1.  

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

 

 1.  

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

 

 1.  

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

 1.  

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 1.  

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 1.  

Sát nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 1.  

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

 

 1.  

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

 1.  

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

 

 1.  

Sát nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

 1.  

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

 

 1.  

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

 1.  

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

 

 1.  

Chuyển đổi trường đối với học sinh tiểu học

 

 1.  

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

 

 1.  

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở

 

 1.  

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

 

 1.  

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

 

IX

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

 

 1.  

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 

 1.  

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.

 

 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.

 

 1.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

 

 1.  

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

 

 1.  

Chứng thực chữ ký người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

 

 1.  

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

 

 1.  

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch.

 

 1.  

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã chứng thực.

 

 1.  

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

 

 1.  

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

 

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG(05/12/2017 8:15 SA)

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ...(04/12/2017 2:38 CH)

Danh sách biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh năm 2017(01/12/2017 4:00 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
805 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
XS vietlott | Myanmar tour packages | Indochina tour | Shore trips | Cambodia vacation | Laos vacation | dịch vụ thám tử | thám tử tìm người | văn phòng thám tử | công ty thám tử | thuê thám tử | xsmb | nho khô nguyên cành | hoa hồng tây tạng | vỏ hạt mã đề | chữa bệnh táo bón | xsmb | Chân bàn sắt đẹp | Vietnam tourism company | Hỏi đáp | giay nam | bleach | công ty tổ chức team building | Yêu hoa lan | vay tín chấp theo lương | vay theo bảo hiểm nhân thọ | vay theo hóa đơn điện | vay tín chấp theo lương | vay tiền mặt theo lương | vay theo hóa đơn điện | vay theo bảo hiểm nhân thọ | máy hút mùi | bếp điện từ | Halong bay cruise | may nen khi | XSMN | myanmar fast visa | Vietnam local tour packages | Hanoi tour | Bhutan tour | Nepal tour | vy tea | grand manhattan | xe tải tmt | thu mua phế liệu giá cao | keo chà ron | tin mới nhất | bán máy photocopy | bếp từ munchen | bếp từ chefs | công ty thiết kế web | gương kính | cắt kính mặt bàn | gương nhà tắm | kính trang trí | vách kính | gương dán tường | khung tranh | khung bằng khen | Educational school trip | Công ty du lịch | bốc xếp tphcm | novaworld phan thiet | Free file upload | Xem tử vi | phần mềm | chứng nhận iso | cửa nhôm Xingfa | báo giá cửa nhôm Xingfa | cửa nhôm | Kết quả xổ số Miền Trung | truyện tiên hiệp | Kế hoạch có con | Công thức nấu ăn | Kiểu tóc đẹp | Vietnam family tours | thuốc podophyllin 25 | vé máy bay | HolCim | http://hdlaptop.net | an toàn lao động | suatulanh24h.net | Du học Úc | Du học hè Singapore | Tour Du Lịch Thái Lan | căn hộ the western capital