Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đăng ngày 06 - 12 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 5/12/2017, Công đoàn (CĐ) huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ huyện Hướng Hóa đã có nhiều nỗ lực, đưa phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngày càng phát triển. Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện đã tập trung vào công tác phát triển đoàn viên gắn với việc xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. Để thực hiện tốt công tác này, LĐLĐ huyện đã bám sát, triển khai nghị quyết và các văn bản chỉ đạo; tích cực phối hợp, vận động tuyên truyền người lao động tham gia vào tổ chức CĐ…  

Việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt những kết quả quan trọng. Đến cuối nhiệm kỳ đã thành lập mới 16 CĐCS, kết nạp 748 đoàn viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra gần 50% về phát triển đoàn viên. Chất lượng hoạt động CĐCS và cán bộ công đoàn được nâng lên rõ nét.

Vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ghi nhận. Đoàn viên, người lao động tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Hoạt động xã hội, tình nghĩa được chú trọng. Các cấp Công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ giúp người lao động vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo đời sống.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, đổi mới theo hướng chú trọng đến chiều sâu, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và được tổ chức rộng khắp. Với nhiều hình thức phong phú, việc khen thưởng đúng người, đúng việc đã tạo động lực để CNVC, LĐ hăng hái thi đua, có nhiều cải tiến, sáng tạo trong công việc. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã có 140 tập thể và 261 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Với chủ đề trọng tâm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn huyện Hướng Hóa xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn từ huyện đến cơ sở. Các phong trào, hoạt động đều hướng đến vì lợi ích đoàn viên, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, quan tâm người lao động ở các doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, gắn với bồi dưỡng để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề, coi trọng nhiệm vụ tự đào tạo; nâng cao vị thế chính trị, đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở để đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân và phong trào CNVC, LĐ, hoạt động Công đoàn vững mạnh. Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI .

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 20 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII. Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC, LĐ và hoạt động Công đoàn đã được tuyên dương, khen thưởng.

Tin mới nhất

Khánh thành nhà mẫu giáo thôn Tà Leng, xã Đakrông (Đakrông)(21/03/2018 6:03 SA)

Quảng Trị: Hàng trăm học sinh sôi nổi với ngày hội du học 2018(20/03/2018 7:36 SA)

Bế mạc Giải Bóng đá nam, nữ thanh niên khối các cơ quan tỉnh năm 2018(19/03/2018 2:27 CH)

Tổng kết cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cộng đồng về phát triển kinh tế hộ(17/03/2018 6:45 SA)

Hội Luật gia tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018(13/03/2018 10:02 CH)

Gio Linh: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên ra quân thu dọn rác thải, trồng cây xanh(12/03/2018 7:39 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx