Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Luật Hợp tác xã năm 2012

Đăng ngày 06 - 12 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 6/12/2017, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước về sơ kết Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) HTX chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Tại điểm cầu Quảng Trị

Tính đến ngày 31/12/2016, cả nước có 19.569 HTX (tăng khoảng 3,07% so với năm 2013) thu hút trên 6.252.416 thành viên tham gia; có 43 liên hiệp HTX, giảm 1 liên hiệp HTX so với năm 2013. Tổng HTX phải chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 15.606 HTX. Hiện có khoảng 13.094 HTX đã chuyển dổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012, có 338 HTX đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác và còn khoảng 2.036 HTX chưa tiến hành chuyển đổi theo luật. Doanh thu bình quân của 1 HTX năm 2016 đạt  3.017 triệu đồng/HTX, tăng 498,3 triệu đồng/HTX so với năm 2013, trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 1.573,8 triệu đồng năm 2013 lên 1.929 triệu đồng năm 2016. Cùng với doanh thu, lãi bình quân của mỗi HTX tăng từ 155 triệu đồng/HTX/năm 2013 lên 196,8 triệu đồng/HTX/năm 2016. Thu nhập bình quân của 1 lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 triệu đồng năm 2016. Tổng số cán bộ HTX tăng từ 71.595 người từ năm 2013 lên 76.154 người năm 2016. Đội ngũ cán bộ HTX có trình độ, được đào tạo tăng theo thời gian, mang lại nhiều khởi sắc trong tổ chức và quản lý đối với các HTX…

Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX được tăng lên đáng kể, từng bước cải thiện kinh tế hộ thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung KTTT, HTX vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Phong trào KTTT, HTX phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một số quy định về pháp luật, cơ chế, chính sách còn chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc có hướng dẫn thì chưa khả thi dẫn đến khó triển khai. Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX nhưng thực tế các chính sách này đi vào cuộc sống không nhiều. Một số chính sác hỗ trợ được ban hành phân tán, chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi…

Tại tỉnh Quảng Trị, sau khi tổ chức đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012, số lượng HTX tăng từ 338 HTX năm 2013 lên 341 HTX năm 2016; tổng số thành viên HTX đến nay 95.787 người; doanh thu bình quân 900 triệu đồng/HTX, tăng 140 triệu đồng/HTX so với năm 2013, lãi bình quân 90 triệu đồng/HTX. Toàn tỉnh có 40,6% HTX được đánh giá hoạt động khá, giỏi; 52,2% hoạt động trung bình, 7,12% hoạt động yếu kém. Hiện nay, các HTX chủ yếu thực hiện dịch vụ đầu vào và các dịch vụ sản xuất bắt buộc. Tuy nhiên, tỷ lệ HTX có năng lực hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới còn rất thấp. Trong đó, 50% HTX hầu như hoạt động theo mô hình HTX kiểu cũ với nhiều hạn chế và khó khăn về năng lực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 đã có nhiều giải pháp mang tính toàn diện, đột phá để đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là kinh tế HTX phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cả việc phát triển HTX trong các lĩnh vực giao thông vận tải, công thương...

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị các địa phương, các bộ, ngành cần tiếp tục nghiên cứu để xem xét một số quy định trong Luật Hợp tác xã khi áp dụng vào thực tế để có điều chỉnh phù hợp; cập nhật liên tục, bổ sung thường xuyên cơ sở dữ liệu về HTX, tổ hợp tác, làm cơ sở cho việc đánh giá khách quan, chính xác về các tổ chức kinh tế tập thể, tìm ra được những nguyên nhân cản trở sự phát triển của HTX. Trên cơ sở đó, kiến nghị xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, tổ hợp tác đồng bộ, phù hợp với thực tế, tránh bao cấp đồng thời đảm bảo khả thi, có hiệu quả. Đồng thời xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa mà Hợp tác xã là trung tâm của mối liên kết nhằm khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các Hợp tác xã trong quá trình sản xuất kinh doanh...

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho Vụ Hợp tác xã - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 7 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

Tin mới nhất

Hội nghị thống nhất chủ trương, nội dung, phương pháp diễn tập phòng thủ tỉnh Quảng Trị năm 2018(22/03/2018 3:33 CH)

Agribank trao tài trợ 380 triệu đồng cho huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị(22/03/2018 3:24 CH)

Hướng Hóa: Khởi động chương trình xây tặng 50 ngôi nhà tình nghĩa(22/03/2018 9:14 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị(21/03/2018 5:23 CH)

Tai nạn giao thông tháng 3/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm 1 người chết(21/03/2018 3:54 CH)

Lễ phát động hưởng ứng năm Doanh nghiệp Quảng Trị 2018(21/03/2018 3:50 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx