Phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Đăng ngày 17 - 05 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Báo cáo từ Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, trong năm 2017, toàn tỉnh sẽ phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 34,2% số xã của tỉnh, số tiêu chí đạt bình quân là 14,3 tiêu chí/xã.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào xây dựng NTM mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào Quảng Trị chung sức xây dựng NTM. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực từ nhân dân; tăng cường thu hút nguồn đỡ đầu, tài trợ của các tổ chức, cá nhân để ưu tiên cho các xã đăng ký đạt chuẩn sớm và các xã khó khăn. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo nên bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nông thôn. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường...

Được biết, tính đến tháng 1/2017, toàn tỉnh có 31/117 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 26,5% số xã của tỉnh), tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,35 tiêu chí/xã, tăng 1,65 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015 (mức bình quân của cả nước hiện nay là 13,87 tiêu chí/xã). Trong đó, có 31 xã đạt 19 tiêu chí; 13 xã đạt 15-18 tiêu chí; 50 xã đạt từ 10-14 tiêu chí... Tổng số tiêu chí tăng thêm trong năm 2016 là 186 tiêu chí/117 xã.

 

Tin mới nhất

Sư đoàn 968 (Quân khu 4): Thăm, tặng quà Tết cho học sinh mồ côi và trẻ em khuyết tật(14/02/2018 7:11 SA)

Ngành giáo dục và đào tạo triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017 – 2018(10/02/2018 6:27 SA)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc Tết huyện đảo Cồn Cỏ(08/02/2018 1:59 CH)

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động; Tổng kết công tác Chăn nuôi và Thú y năm 2017,...(07/02/2018 9:32 SA)

Ký kết quy chế phối hợp công tác tổ chức cai nghiện ma túy (07/02/2018 7:30 SA)

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách(05/02/2018 3:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
505 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-4-20/HE-THONG-TIEN-ICH-HOAN-HAO-SE-CO-MAT-TAI-VINHOMES-zkl43t.aspx
http://hyundai-quangtri.vn/