Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho cán bộ ngành y tế

Đăng ngày 16 - 06 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 15/6/2017, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật lần thứ nhất năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của qũy bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế…

Qua hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật mới một cách kịp thời, đầy đủ. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để áp dụng, triển khai trong công việc chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Ký kết nhận chăm sóc khu mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (18/04/2018 6:07 CH)

Huấn luyện chữa cháy rừng bằng phương tiện cơ giới(17/04/2018 4:53 CH)

Hội nghị tập huấn triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết...(17/04/2018 4:49 CH)

Agribank Quảng Trị thăm ngân hàng Phong Sa Vanh và ngân hàng ABP nhân dịp tết cổ truyền Lào(14/04/2018 9:52 SA)

Quảng Trị có 260 trường học đạt chuẩn quốc gia(13/04/2018 10:23 CH)

Tổng kết cử cán bộ tăng cường về cơ sở hỗ trợ phát triển sinh kế tại 16 xã vùng biển(10/04/2018 2:17 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
538 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1