Giao công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý và sử dụng

Đăng ngày 06 - 06 - 2017
100%

Ngày 29/5/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã ký ban hành Quyết định số 1107/QĐ-UBND, theo đó giao 59 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cho các địa phương quản lý, sử dụng và khai thác (Nội dung Quyết định số 1107/QĐ-UBND đính kèm).

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018(19/04/2018 8:20 SA)

Ban hành Quy chế hoạt động Đội Ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Quảng Trị(18/04/2018 3:31 CH)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017(18/04/2018 8:07 SA)

Ban hành danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(17/04/2018 3:41 CH)

Hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Đakrông(10/04/2018 3:32 CH)

Hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Gio Linh(10/04/2018 3:25 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
538 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://dostquangtri.gov.vn/Home/Thongbao?details=177&CongID=1&Ngonngu=1