Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 29 - 09 - 2017
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 28/9/2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND và cán bộ Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 29/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn ngèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, ngày 21/9/2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, mục đích của rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2018.

Trong đó, yêu cầu việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ rà soát theo quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, giám sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể nhân dân và có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo; không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý. Những hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, nhưng địa phương chủ động phát hiện những hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh; triển khai hướng dẫn, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh về phương thức xem truyền hình.

Hồng Hà

 

 

Tin mới nhất

Khối cơ quan tư pháp các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua (21/03/2018 3:47 CH)

Khai giảng lớp Vật lý trị liệu- phục hồi chức năng cho cán bộ y tế cơ sở(21/03/2018 6:09 SA)

Quảng Trị hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2018(20/03/2018 7:32 SA)

Khai mạc giải Bóng đá – Cầu lông Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ VI – 2018(16/03/2018 4:56 CH)

Hội thảo lập kế hoạch thúc đẩy hoạt động Ban Bảo vệ trẻ em các cấp(16/03/2018 10:33 SA)

Bế mạc Hội thi Thể thao học đường tỉnh Quảng Trị năm học 2017 - 2018(15/03/2018 7:43 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
524 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx