Đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Đăng ngày 12 - 01 - 2018
100%

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động và cháy nỗ tại nơi làm việc xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho nhân dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc; ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 138/UBND-VX gửi Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

(Nội dung Công văn số 138/UBND-VX đính kèm)   

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020(13/03/2018 9:23 SA)

Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia(06/03/2018 9:05 SA)

Quyết định công nhận Trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia(05/03/2018 2:30 CH)

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường hai đầu cầu Chân Rò, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị(05/03/2018 11:04 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018(01/03/2018 3:06 CH)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm(13/02/2018 3:36 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
521 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx