Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII

Đăng ngày 11 - 10 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 10/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và trực tiếp báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII.

Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, khóa XII đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị các nội dung quan trọng gồm: Tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thành lập các tiểu ban; thảo luận về công tác cán bộ và báo cáo các công việc quan trọng đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8, khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác. 

Về tình hình phát triển KT-XH năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí đánh giá, 9 tháng đầu năm 2018, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt.

Trung ương cũng tập trung phân tích những hạn chế, bất cập trong phát triển KT-XH năm 2018 để từ đó bàn bạc, thống nhất xây dựng những chỉ tiêu phù hợp về phát triển KT-XH năm 2019 cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi, trong đó, quan tâm đến các giải pháp đột phá về thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách; đột phá về huy động nguồn lực xã hội; phát triển mạnh thị trường, nhất là thị trường KHCN; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển KT-XH; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…

BCH Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Trung ương yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. 

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước khóa XIV; bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lĩnh vực mình phụ trách, các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên tinh thần nêu gương, phấn đầu từ nay đến cuối năm tất cả các cơ quan, đơn vị, các địa bàn đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời kêu gọi trên tinh thần đoàn kết, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị cần đổi mới phương pháp tiếp cận, cách làm, không đi theo lối mòn, phải thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin để chỉ đạo, điều hành. Coi trọng kiểm tra kiểm soát; tự giác nêu gương rèn luyện để nâng cao trách nhiệm. Yêu cầu cơ quan, các đơn vị, địa phương cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng, khóa XII.

 Hồng Hà

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đối thoại với ngư dân vùng biển huyện Gio Linh(20/02/2019 11:04 CH)

Hiệp Hội Doanh nghiệp Quảng Trị gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi(20/02/2019 6:56 CH)

Lễ công bố Cuộc thi Innovative Generation Phân hiệu Đại học Huế lần thứ I năm 2019(20/02/2019 5:32 SA)

Gặp mặt văn nghệ sĩ đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVII(20/02/2019 12:10 SA)

Trao chọ bổng cho học sinh nghèo vượt khó (19/02/2019 10:25 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng các mô hình kinh tế nông nghiệp tại huyện Cam Lộ(19/02/2019 10:19 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/