Công văn về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đăng ngày 18 - 10 - 2018
100%

Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 4559/UBND-NN gửi các tổ chức, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị về việc tổ chức thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí(11/11/2018 9:20 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân(10/11/2018 7:31 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ(06/11/2018 6:50 SA)

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững...(02/11/2018 3:43 CH)

Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018(30/10/2018 11:05 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...(24/10/2018 2:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
684 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-lan-thu-31-1711/