Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 24 - 10 - 2018
100%

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 4682/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 là “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Kế hoạch nhằm tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên phạm vi toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.   

Kế hoạch được triển khai với các thông điệp truyền thông: Hưởng ứng "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2018; Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại; Hãy lên tiếng khi bị bạo lưc. Mọi người sẽ giúp bạn!...

Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2018-15/12/2018.

(Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm)


 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí(11/11/2018 9:20 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân(10/11/2018 7:31 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ(06/11/2018 6:50 SA)

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững...(02/11/2018 3:43 CH)

Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018(30/10/2018 11:05 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...(24/10/2018 2:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
684 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-lan-thu-31-1711/