Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

Đăng ngày 30 - 10 - 2018
100%

Ngày 29/10/2018, UBND tỉnh đã có công văn số 4795/UBND-TM gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Kết quả thu ngân sách địa phương đến 30/9/2018 của tỉnh còn đạt thấp, số thu nội địa là 1.633,797 tỷ đồng/2.295 tỷ đồng dự toán, đạt 71% dự toán địa phương và đạt 73% dự toán Trung ương. Trong đó, ngân sách địa phương hưởng 1.515,135 tỷ đồng, loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu ngân sách địa phương đưa vào cân đối là 1.034, 645 tỷ đồng, đạt 65% dự toán địa phương.

Để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HĐND tỉnh giao đầu năm, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Cục thuế tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp hiệu quả về thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2018, quyết tâm phấn đấu hoàn thành  dự toán thu ngân sách năm 2018.

Các ngành, địa phương tích cực phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/7/2018.

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí(11/11/2018 9:20 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân(10/11/2018 7:31 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ(06/11/2018 6:50 SA)

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững...(02/11/2018 3:43 CH)

Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018(30/10/2018 11:05 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...(24/10/2018 2:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
684 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-lan-thu-31-1711/