Gần 700 cán bộ, công chức viên chức được tập huấn, trang bị kiến thức về CNTT

Đăng ngày 09 - 10 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Thực hiện quyết định số 1066/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Trung tâm Tin học tỉnh vừa hoàn thành khóa tập huấn việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ trong công tác cho 20 đơn vị, chia làm 17 lớp với gần 700 người tham gia.

Đối tượng tham gia tập huấn CNTT lần này là CB, CC, VC tại các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Công tác tập huấn CNTT tập trung vào các nội dung chính: Đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào môi trường làm việc qua mạng dành cho CB, CC, VC của tỉnh.

Khai thác và sử dụng các phần mềm dùng chung bao gồm: Phần mềm theo dõi chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phần mềm theo dõi thời gian xử lý văn bản của các đơn vị, địa phương trong tỉnh; phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm thư điện tử; phần mềm “chat” tin nhắn qua mạng và cách thức lưu trữ hồ sơ, thông tin trên mạng... Khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung như: CSDL văn bản UBND tỉnh tiếp nhận và ban hành; văn bản của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; hồ sơ cán bộ, công chức của tỉnh.

Đồng thời, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử. Khai thác và sử dụng thông tin, các chuyên mục trên Trang thông tin điện tử, Công báo điện tử của tỉnh. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung bao gồm: Số liệu thu chi ngân sách, lịch tuần làm việc của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thông qua những hoạt động này sẽ giúp cho cán bộ, công chức làm việc qua mạng một  cách thuận lợi nhất. Đây cũng là một trong những sự thay đổi lớn trong việc cải cách hành chính, tiến đến xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của các sở, ban ngành và phục vụ cho mỗi một cán bộ, công chức trong quá trình làm việc, công tác.

Tin mới nhất

450 tình nguyện viên tham gia hiến máu nhân đạo trong Lễ hội Xuân hồng năm 2019(19/02/2019 6:50 SA)

Hội nghị liên tịch phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019(23/01/2019 5:20 SA)

Tập huấn nghiệp vụ và CNTT cấp tỉnh tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019(23/01/2019 4:56 SA)

Đối thoại công tác xuất khẩu lao động với doanh nghiệp(19/01/2019 11:30 CH)

Sở Nông nghiệp và PTNT gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông(19/01/2019 1:18 CH)

Tổng kết một năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trong lĩnh vực một cửa(19/01/2019 7:02 SA)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
726 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/