Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Đăng ngày 02 - 11 - 2018
100%

Ngày 2/11/2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 4907/KH-UBND xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu xây dựng cánh đồng lớn: Đẩy mạnh nhân rộng sản xuất trên cánh đồng lớn nhằm tổ chức lại sản xuất trên cơ sở liên kết giữa nông dân (cá nhân, hộ gia đình, trang trại) với doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân (HTX, THT, nhóm hộ) gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Xây dựng được nền tảng liên kết vững chắc, đảm bảo lợi ích và hiệu quả tối ưu giữa các doanh nghiệp, HTH, tổ hợp tác và nông dân.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch 23.200 triệu đồng.

                                                                                                             (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Công văn về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí(11/11/2018 9:20 SA)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân(10/11/2018 7:31 SA)

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ(06/11/2018 6:50 SA)

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững...(02/11/2018 3:43 CH)

Công văn về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018(30/10/2018 11:05 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh...(24/10/2018 2:53 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
684 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
https://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2018-7-9/LY-GIAI-TIEM-NANG-DAU-TU-CUA-VINHOMES-WEST-POINTnjw50n.aspx
http://www.svhttdl.bentre.gov.vn/Pages/Default.aspx
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-tinh-Quang-Tri-lan-thu-31-1711/