Tổng kết công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008-2018

Đăng ngày 22 - 11 - 2018
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 22/11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2008-2018.

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và công tác xây dựng quỹ khuyến học thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp, sự ủng hộ tham gia góp sức của các tầng lớp nhân dân.

Giai đoạn 2008-2018, bằng nhiều hình thức, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã huy động được gần 320 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh vận động được trên 57 tỷ đồng. Đến nay đã hình thành hệ thống quỹ tương đối bền vững từ tỉnh, huyện đến xã, thôn, làng, bản, khu phố, dòng họ, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và gia đình. Qũy khuyến học đã thực sự trở thành quỹ xã hội góp phần chăm lo sự nghiệp trồng người, đem lại sự công bằng xã hội trong giáo dục đào tạo, có tác động tích cực đến giữ vững, ổn định về quy mô và phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường, hạn chế trẻ em bỏ học, tác động đến phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Trong quá trình xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh luôn xác định phương châm “Đa dạng hóa trong huy động - Tối ưu hóa trong sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả”. Hiện nay, Hội Khuyến học tỉnh đang trực tiếp tham gia quản lý và tổ chức triển khai 21 loại quỹ học bổng, thường xuyên duy trì mối liên hệ với các nhà tài trợ truyền thống, tiếp cận với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo, tổ chức phi chính phủ để duy trì được các loại học bổng thường niên và tìm thêm nguồn tài trợ mới.

Từ quỹ khuyến học tỉnh, 10 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho 470.920 đối tượng. Trong đó, riêng Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 28.634 đối tượng. Được sự hỗ trợ kịp thời, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp sức, vươn lên, thu được nhiều thành tích cao trong học tập và thành đạt trong cuộc sống.

Trong giai đoạn 2019 - 2029, mục tiêu của Hội Khuyến học tỉnh là phấn đấu 100% các tổ chức Hội Khuyến học trong tỉnh đều xây dựng quỹ khuyến học, nỗ lực tăng từ 5 - 10%/năm. Để làm được điều đó, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập suốt đời” theo bốn mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, trong đó chú trọng tiêu chí xây dựng quỹ khuyến học.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 9 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể; 6 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và  2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học tỉnh, giai đoạn 2008-2018.

Hồng Hà

Tin mới nhất

Hơn 8.000 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”(11/03/2019 3:10 CH)

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng(09/03/2019 2:52 CH)

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3(08/03/2019 8:45 SA)

Quảng Trị khởi động tháng thanh niên 2019(02/03/2019 9:18 CH)

Trao học bổng “Chắp cánh ước mơ”(24/02/2019 10:23 CH)

“Xuân biên giới - Tết nghĩa tình” năm 2019(22/01/2019 8:32 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
737 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/The-le-cuoc-thi-Sang-tao-tre-Quang-Tri-lan-thu-VIII-nam-2019-1718/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/